fromDusk film

Här kommer en ny film med Musik av fromDusk. Inspelningen är gjord i Ekensbergskyrkan, Solna den 19:e April 2019.