OM


Om Kapellet

Kapellet

Kapellet är precis som det låter ett gammalt Kapell. Det hörde tidigare till Sabbatsbergs sjukhus och var dess sjukhuskapell/begravningskapell. Husets som Kapellet ligger i var tidigare patologisk institution till sjukhuset.

Kapellet består av två rum. Ursprungligen användes det yttre rummet som visningsrum där man tidigare tog ett sista farväl av sina avlidna. Det inre rummet användes för förvaring för kistor. Där gjorde man också iordning liken inför visningen. Utanför den inre entrén låg tidigare kylrummen.

Numer används visningsrummet som bl.a. musikrum, studio och replokal. Det inre rummet fungerar som verkstad, kök och kontor.

Om mig

Jag som driver Kapellet heter Johan E. Andersson. Jag är verksam som instrumentbyggare, slagverkare, tonsättare, ljudkonstnär och filmare. Jag gör också workshops inom området både för barn och vuxna samt för personer med särskilda behov.

Jag har en tidigare karriär inom filmindustrin där jag var verksam i ca: 15 år.

Kapellet är min arbetsplats sedan 10 år. I kapellet skapar jag min musik och i verkstaden bygger och renoverar jag instrument samt håller kurser och workshops i instrumentbygge.

Jag hyr också ut Kapellet till repetitioner, inspelningar och konserter m.m.

Jag har gjort musik och spelat till teaterföreställningar. Jag har spelat stumfilmsmusik tillsammans med musiker/kompositör Matti Bye. Jag har samarbetat med koreografer som Charlotte Engelkes och Philippe Blanchard.

Jag är självlärd slagverkare med Vibrafon som mitt huvudinstrument men jag har spelat på allt från vattenkannor och cykelhjul till ljusstakar.

Jag har medverkat på några barnskivsinspelningar, t.ex. Majas Trädgårdsskiva där jag spelar alla slagverk på trädgårdsverktyg/attiraljer. Se Länk.

Jag är aktiv medlem och med i ledningsgruppen och verksam i The Great Learning Orchestra, ett stort musikkollektiv som spelar nutida konstmusik.

Jag är fri improvisatör.

Jag har en Duo tillsammans med Nils Personne som heter fromDusk. Vi spelar improviserad kontemplativ musik.

Den musik jag själv skapar är ofta klanglig, långsam och meditativ.

Jag är utbildad på Gotlands Tonsättarskola där jag gick på Komposition/ Fri konst 2005-2006.

Jag är medlem i Föreningen Svenska Tonsättare och STIM.

Jag var en av tre curatorer till Nordiska Musikdagarna 2017 som hölls i London.

Jag har de senaste 10 åren gjort flera hundra workshops och projekt för barn, vuxna och för personer med särskilda behov.

Jag bygger och uppfinner instrument. Allt från enkla instrument för barn till professionella slagverk och ljudskulpturer.

Jag är också verksam som filmare där jag numer främst arbetar med att dokumentera och livestreama konstmusikkonserter och dans och teater. Jag gör även musikvideos och presentationsfilmer.

Jag är 60 år.