INSTRUMENTBYGGE


Jag bygger allt från avancerade professionella slagverk (befintliga som uppfunna) och ljudskulpturer till enkla instrument för barn. Jag renoverar också Vibrafoner.

Professionella slagverk

Glasmarimba

Vibrafonrenovering

Vibrafonbygge

Basmarimbabygge

Övriga instrument

Ljudskulpturer / ljudkonst

Gigantofonen

Vindklang