Ett gigantiskt vindspel bestående av 200 rörklockor

Vindklang när ett gigantiskt vindspel . Konstruktionen väger ca: ett halvt ton. Den består av 192 rörklockor stämda i 6 olika toner. I den centrala konstruktioner finns det 96 rörklockor. Hälften är stämda i ett C och andra hälften i ett G. På så sätt skapas en massiv kvintklang mitt i ruinen. På de fyra omkringliggande pelarna finns ytterligare 96 rör upphängda. Dessa är stämda i ess, fiss, b och c en oktav upp.  Mer info kommer.