Bildgallerier

Bygge av Gigantofonen

Uruppförande på Gigantofonen på Scenkonstmuseet

Rivning av Gigantofonen

Gigantofonen

Gigantofonen är ett 14 meter långt slagverksinstrument som byggdes på Musik- och teatermuseet (som nu heter Scenkonstmuseet) och senare flyttades till Moderna museets trädgård. Instrumentet var öppet för allmänheten att spela på under ca: 6 månader. Den spelbara ytan på instrumentet består av ca: 250 metallrör och dessutom spelbara träplattor och strängar. Allt material är återvunnet skrotmaterial. Instrumentet byggdes 2012.

Gigantofonen var ett projekt som initierades och byggdes av Johan E. Andersson och Nils Personne under en recidensevistelse för Musikfabriken på museet våren 2012. Övriga medhjälpare var deltagare från projektet Musikfabriken, Pelle Halvarsson, Torbjörn Berg samt besökare från allmänheten på Musik- och teatermuseet.

Inför premiärspelningen av Gigantofonen skrev 5 tonsättare varsitt verk för Gigantofonen. Titta och lyssna på filmer här till höger.

Samarbetspartners

Filmer

Gigantofon  no. 1: Johan E. Andersson

Gigantofon  no. 2: Pelle Halvarsson

Gigantofon  no. 3: Alex Zethsson

Gigantofon  no. 4: Nils Personne

Gigantofon  no. 5: Lisa Ullén

Gigantofonens sista ljud innan rivning