Kapellet filmar med Föreningen Svenska Tonsättare

Kapellet har spelat i fem filmer beställda av Föreningen Svenska Tonsättare (FST). Det är ett samarbete med stråkkvartetten, Malvakvartetten, som har valt ut fem stycken skrivna för stråkkvartett. Urvalet gjordes från en utlysning som FST gjorde bland sina medlemmar. Bland ca: 50 inskickade stycken valdes fem ut för ljud och filminspelning på Kapellet i november 2022. Filmerna har nu färdigställt och ligger upplagda på FST:s Youtubekanal. Du kan se filmerna här till höger.

Malvakvartetten
Malvakvartetten

Här kan du se de fem filmerna.