Livestreaming av konserter i samarbete med STIM

Nu har jag genomfört 13 livestreamningar av konserter i samarbete med STIM. Ytterligare några ska genomföras i augusti.

Filmer

Några av de genomförda konserterna.

Mats & Morgan

SHA3K

FEMME MGMT on air

Streaming edition Samtida Musik

Sylvester Schlegel