Jag spelar solovibrafon vid konsert på Omnikvariatet i Uppsala

Jag är inbjuden att spela solokonsert på Omnikvariatet i Uppsala.

Tid: Torsdag den 30:e mars kl. 19:30

Plats: Omnikvariatet, Dragarbrunnsgatan 53, Uppsala

Vibraphone
Vibraphone