Bildgallerier

Rubrik

Vi är Blommor

Jag har haft uppdraget att spela in hela konserten ”Vi är  blommor” på Folkoperan i Stockholm 7:e maj 2022. Ny musik för och med unga röster.

Medverkande: Adolf Fredriks musikklasser, Folkoperans orkester och Stockholms Saxofonkvartett.

Nyskriven musik av Britta Byström, Benjamin Staern, Paula af Malmberg Ward, George Riedel, Karin Rehnqvist och Marie Samuelsson

Detta är ett projekt inom ramen för projektet: Sjungande barn.

”Sjungande barn är en landsomfattande rörelse på initiativ av Kungl. Musikaliska Akademien. Målet är ett Nationellt program för alla barns rätt till sin röst genom tal och sång, med sången som klingande redskap för att minska utanförskap, motverka rasism, stärka psykisk hälsa och öka respekten för musikämnet i skolan. Tillsammans med barnen och deras pedagoger och körledare ska vi se till att alla barn från förskolan och uppåt får sång- och röstträning att använda sina röster på rätt sätt, och att pedagogerna är rustade. I arbetet behövs även forskning, skola, trossamfund, utbildare och organisationer som verkar för barn.”

Filmer

Här nedan är några av filmerna. För att titta på samtliga  14 filmer klicka här.

”Vi är blommor” av George Riedel

”Världens gång” av Britta Byström

”Som solen och månen” av Paula af Malmborg Ward

”Fred” av Marie Samuelsson