Konsert

  • Fritt spelrum

Fritt Spelrum

Jag är med i ett projekt som heter Fritt Spelrum. En mötesplats mellan professionella musiker, elever i särskolan och konserthusen. Huvudman för projektet är Musikcentrum öst.  Detta var det första av tre projekt [...]

2019-11-19T16:13:23+00:0019-11-05|Konsert, Musik, Workshops|